Få en indsatsplan for din e-mail marketing og styrk din leadgenerering

Får du det maksimale ud af din e-mail marketing? 
Går du glip af salg, fordi du ikke har et auto­ma­tiseret setup? 
Begrænser din tekniske platform dig, eller udnyt­ter du ikke mulighederne?

Med en indsatsplan får du overblik over, hvor det er værd at sætte ind. Planen tager afsæt i, hvordan du skaffer (flere) permissions og modner dem til salgsklare leads

 

Processen

Step 1:
Indsigt

Vi kigger ind i din virk­som­heds eksisterende e-mail marketing setup. Hvad har du arbejdet med indtil nu? Hvad virker, og hvad virker ikke? Ud fra det vi ser, ud­ar­bejder vi en analyse.

Step 2:
Workshop

Vi præsenterer analysen og kommer med foreløbige tanker om din virksomheds potentialer. Vi diskuterer mulighederne med dig – eller jer*. Er der barrierer eller muligheder, vi overser? Er det rigtigt for jeres kunder og forretning?  

*Det er op til dig, om du har brug for at have flere kolleger med til workshoppen

Step 3:
Indsatsplan

Vi udvikler en e-mail marke­ting ind­satsplan ud fra ana­lysen og workshoppen. En konkret plan du kan ekse­kvere på. Vi hjælper dig også gerne. Planen inkluderer tan­ker om alt fra dit tekniske setup til din automation strategi.

Prisen

En konkret indsatsplan for din e-mail marketing, der er udviklet på baggrund af indsigt og en workshop koster 20.000 kr. 

Vil du vide mere?

Så er det Bonnie, du skal have fat i. Hun hjælper dig gerne med at få det maksimale ud af din e-mail marketing.

Bonnie Groth Frølund
Digital Forretningsudvikler og Head of Marketing Consulting
+ 45 32 26 68 17
bonnie.frolund@co3.dk

Kontakt Cecilie for at høre mere om dine muligheder i HubSpot