Lasse Breinholm Skovlund

Frontendudvikler

+45 97 25 03 33

lasse.skovlund@co3.dk

Linkedin

Lasse er frontendudvikler hos Co3, hvor han særligt er glad for HTML, CSS, javascript og c#. I den tekniske lejr er han kendt for at være særdeles grundig, omhyggelig og god til fordybelse.

Som Lasse selv formulerer det: "Altid solid i drift, men når kaffen flyder gennem mine årer, når jeg nye højder."

Han har tidligere arbejdet som SharePoint-udvikler, og han er uddannet datamatiker. Udover titlerne på CV'et har han et særligt kendetegn: "Det ene øre stritter lidt og er altid i en position til at lytte til dine IT-problemer." Den hjælpsomhed værdsætter vi meget her på kontoret!