Forædlede produktdata med PIM

Læsetid: 3 minutter

Giv dine kunder produktdata af høj kvalitet og vind loyalitet og markedsandele på de digitale markeder med et PIM-system (Product Information Management).

Øget e-handel stiller helt nye krav til produktdata

Den kraftigt stigende e-handel skaber i øjeblikket et massivt krav til produktdata hos danske grossister, indkøbsorganisationer og kæder. Gamle kunder begynder at e-handle, og nye digitale kunder kommer til. Alle stiller krav om en produkt-data-grundlag, som gør det let at handle din vare online.

Kigger vi på webshops som lomax.dk, smartgirl.dk og andre store moderne webshops, ser man hurtigt hvorfor. Alle har fokus på gode og rige produktbeskrivelser. Alle har avanceret søgefunktioner og produktfiltrering med rigtigt mange parametre på hvert produkt. Det stiller krav til produktdata og skaber en opgave, som enten skal løses af dig eller din webshop-kunde.

Gode produktdata bliver et krav for samhandel

Når en webshop vokser, får mange produkter, mange kunder og "magt", bliver kravene til gode data en forudsætning for samhandel. Vi oplever blandt vores store grossister, at det at kunne levere produktdata i rette format ofte er et krav for at indgå et samarbejde.

Grossister, indkøbsorganisationer, kæder og producenter leder efter en løsning

Alle de sælger igennem andre oplever det massive krav til data. Den klassiste grossist oplever kravet fra eksisterende detailkunde,r der etablerer e-handel og fra nye rent digitale kunder. Frivillige kæder og indkøbsorganisationer oplever kravet fra medlemmerne, som i stigende grad etablerer e-handel. Kravet forplanter sig i sidste ende tilbage i fødekæden hos producenten. 

Ens for alle er, at man er elendigt klædt på til at håndtere disse nye krav og leder efter en måde at løse denne udfordring - uden at skabe en massiv ekstraopgave.

Product Information Management (PIM) er løsningen

Løsningen for både producent og grossist er ofte investering i Produkt Information Management, også kaldet PIM. Et PIM-system placeres imellem virksomhedens ERP-system og de kanaler, der stiller krav om data.

Hvad er PIM?

PIM er en avanceret produktdatabase, der giver dig overblikket over og letter håndteringen af store og komplekse varesortimenter. I forhold til de datakrav, som skabes af webshop's, giver en PIM dig følgende fordele:

  • Forædling af produktdata med sælgende tekster
  • Effektiv og overskuelig sprogversionering af produkttekster
  • Effektiv håndtering af attributter til avanceret søgning og filtrering 
  • Overblik over produktbilleder
  • Hurtig import og bearbejdning af leverandørdata
  • Effektiv eksport af data til flere kanaler

Hvordan kommer du i gang med et PIM-projekt?

PIM er mere end blot et system. Det er i højere grad en process, som kommer til at gribe ind store dele af din forretning. Etablering af PIM er en strategisk beslutning, der kræver bred involvering i hele organisationen.

Co3 kender styrker og svagheder hos både Perfion og inRiver og kan derfor rådgive om valg af platform samt redegøre for processen.

Vi starter med et spørge/lytte-møde efterfulgt af en system-demonstration. Hvis PIM har relevans, er et eller to referencebesøg ofte næste naturlige skridt. 

 

Dynamicweb PIM

Co3 er danmarks førende forhandler af Dynamicweb PIM. Et stærkt PIM til som tilbyder PIM og webshop i én og samme løsning til en attraktiv pris. 

Du kan være i luften med PIM på 4-6 uger

Med PIM og webshop i samme platform bliver dit PIM-projekt mere overskueligt. Samtidig har vi en velafprøvet process for etablering af PIM. Det betyder at vi typisk kan have dig startet på med PIM til din webshop på 4-6 uger. 

Kom igang med PIM for ca. 100.000

Med PIM som et modul i din webshop bliver din omkostning for etablering af PIM mere overskuelig. Ofte koster etablering under 100.000. Hertil kommer betaling for modulet. Denne ligger fra 2500 pr. md. 
Læs mere om Dynamicweb PIM

Vil du vide mere? 

Så har Brian meget mere at sige om, hvordan du kommer i gang med et PIM-projekt. Og han kommer gerne med gode råd til vælg af PIM-system.

Brian Mikkelsen

CSO / E-handelsspecialist

+45 26 89 43 04

brian.mikkelsen@co3.dk